انجمن ایرانی مطالعات زنان- اخبار کارگاه های آموزشی
کارگاه "سواد سلامت جنسی در خانواده"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/17 | 
انجمن ایرانی مطالعات زنان برگزار می نماید:با حضور متخصصین

خانم دکتر فاطمه زارعی
متخصص آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

خانم دکتر راضیه معصومی
فوق تخصص رفتارشناسی جنسی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

زمان: سه شنبه 25 مهر ماه
ساعت: 13:00 الی 17:00

به دلیل محدود بودن ظرفیت کارگاه الویت ثبت نام با افرادی خواهد بود که نسبت به ثبت نام زودتر اقدام نمایند.


شماره تماس: 88310534
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات زنان:
http://iraws.ir/find.php?item=1.62.77.fa
برگشت به اصل مطلب