انجمن ایرانی مطالعات زنان- اخبار نشست،سخنرانی،همایش
جشنواره اخلاق و مهرورزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/11 | 
شهرداری منطقه 6 با همکاری انجمن ایرانی مطالعات زنان و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید:

سه شنبه 14 آذرماه 1396شرکت کنندگان (بدون محدودیت سنی) می توانند آثار خود را تا 20 آبان ارسال نمایند.


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات زنان:
http://iraws.ir/find.php?item=1.61.76.fa
برگشت به اصل مطلب