انجمن ایرانی مطالعات زنان- اخبار نشست،سخنرانی،همایش
نشست تخصصی"سلامت ازدواج"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/1 | 
به مناسب تقارن هفته ازدواج و پزشک، انجمن ایرانی مطالعات زنان 
با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:


AWT IMAGE
نشست تخصصی 
"سلامت ازدواج"​
با حضور متخصصین و صاحب نظران این حوزه

مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن خیام
زمان: دوشنبه 6 شهریور 1396
ساعت: 15 الی 17 عصر
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات زنان:
http://iraws.ir/find.php?item=1.61.72.fa
برگشت به اصل مطلب