انجمن ایرانی مطالعات زنان- اخبار نشست،سخنرانی،همایش
سخنرانی "چالش های فراروی رشته مطالعات زنان"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/10/25 | 

AWT IMAGE

انجمن ایرانی مطالعات زنان با همکاری شورای فرهیختگان زنان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می کند:

سخنرانی دکتر شکوه نوابی نژاد  با عنوان "چالش های فراروی رشته مطالعات زنان" با توجه به طرح ملی مطالعات زنان در تاریخ سه شنبه 30 دی ماه 1393 از ساعت 15 الی 17 به ادرس خیابان فاطمی خیابان سازمان آب دانشکده روانشناسی  دانشگاه آزاد واحد جنوب.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات زنان:
http://iraws.ir/find.php?item=1.61.18.fa
برگشت به اصل مطلب